De lijstenmakerij uit Hoogeveen!

Prijs vs. duurzaamheid wat is duurzaam inlijsten?

De term "duurzaam inlijsten" verwijst naar speciale methoden en materialen die worden gebruikt om een stuk van persoonlijke, geldelijke of aanmerkelijk sentimentele waarde in te lijsten. Verschillende stukken vereisen verschillende behandelingen. Onderstaand kunt u de meest voorkomende richtlijnen vinden die wij hiervoor hanteren:
  • Het inlijsten mag geen permanente verandering aan een stuk toebrengen; niet bijknippen, niet vouwen, geen gebruik van lijm of tape die gevoelig is voor warmte en druk.
  • Het monteren moet op elk moment ongedaan gemaakt kunnen worden, door het gebruik van niet afbreekbare materialen en methoden. Het stuk moet makkelijk terug te brengen zijn in de originele staat.
  • Passe-partouts en achterzijden die in direct contact staan met het ingelijste stuk moeten van museumkarton, 100% ragboard of van ligninevrij alpha cellulose houtboard zijn. "Zuurvrije" standaard passe-partouts van houtpulp zijn niet hetzelfde als die van museumkarton en zullen daarom uiteindelijk schade veroorzaken.
  • Het glas dat in een lijst gezet wordt (van glas of acrylglas) moet ultraviolet licht filteren, om zo vervaging te voorkomen. UV filters zijn onzichtbare lagen aan de binnenkant van het glas. Standaard ontspiegeld glas heeft niet meer beschermende werkingen dan gewoon glas.
  • Het glas mag niet tegen het stuk aandrukken, waardoor het ontstaan van een ruimte met lucht van essentieel belang is. Hiervoor worden passe-partouts en afstandshouders gebruikt.
  • Het inlijsten moet bescherming bieden tegen invloeden van het milieu. Als aantasting van een stuk niet voorkomen wordt door een goede omlijsting, kan dat schade veroorzaken door bijvoorbeeld temperatuur- en vochtigheidsveranderingen, vuil, insecten, de lucht, etc.

Is het de prijs waard?

Duurzaam inlijsten kost over het algemeen 25% tot 35% meer dan het standaard inlijsten. Of het stuk deze extra kosten waard is, kan alleen u als eigenaar bepalen. Wij raden deze vorm van inlijsten meestal aan voor stukken die origineel zijn, onvervangbaar of waarschijnlijk in waarde zullen stijgen. Wanneer we het over waarde hebben, doelen we op geldelijke of sentimentele waarden. Dit zijn nog een aantal dingen die u zou moeten weten:
  • Elk stuk met verzamelwaarde blijft zijn hoogste waarde behouden als het in ongeschonden staat verkeert. Alles waardoor de originele staat verandert, laat de waarde dalen. Daarom wordt elke verandering als een beschadiging gezien.
  • De standaard methoden en materialen om in te lijsten, veranderen (beschadigen) bijna altijd de staat van het stuk dat ingelijst wordt. Directe en permanente schade kan ontstaan door standaard montagemethoden en materialen, zoals het droog monteren. Deze methode wordt toegepast bij stukken zonder verzamelwaarde, maar is onaanvaardbaar voor duurzaamheid. Niet alle veranderingen aan een stuk zijn direct merkbaar of zichtbaar; verandering van kleur door het branden van zuur, is bijvoorbeeld een langzame maar steeds groter wordende schade. Ook foxing (schimmel), vervaging en andere milieugerelateerde schade wordt meestal niet voorkomen door het standaard inlijsten.
  • Duurzaam inlijsten kan dus schade voorkomen. Stukken met schade kunnen niet worden gerepareerd.